St. Aloysius College, Edathua, Alappuzha, Kerala, India

NCC/NSS